Tin tức & Sự kiệnCác tin tức sự kiện của Sở Công Thương, bao gồm các chuyên mục: bản tin Công Thương, thông tin hoạt động của Sở, thông báo và các tuyên truyền về hoạt động Công Thương...

TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TIN HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ

Hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ thương nhân kinh doanh tại chợ truyền thống gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố

Thực hiện Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND);

Ngày 01 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố đã có Công văn số 2209/UBND-KT về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố; theo đó, giao Sở Công Thương phối hợp và hướng dẫn Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, quận - huyện rà soát, thẩm định các hộ kinh doanh, các thương nhân tại các chợ truyền thống đảm bảo đúng đối tượng và theo quy định, hướng dẫn giải quyết những vấn đề phát sinh có liên quan.

Nhằm đảm bảo việc triển khai chính sách hỗ trợ thương nhân kinh doanh tại chợ truyền thống gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND kịp thời và đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và quận, huyện căn cứ tình hình thực tế, xem xét và khẩn trương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo văn bản đính kèm.

File đính kèm:

- Công văn số 3388/SCT-QLTM ngày 7 tháng 7 năm 2021 cúa Sở Công Thương về hướng dẫn triển khai chính sách hỗ trợ thương nhân kinh doanh tại chợ truyền thống gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố (tải về)

- Phụ lục 1-  Biểu mẫu danh sách Thương nhân tại chợ truyền thống đủ điều kiện được hỗ trợ (tải về)

Công văn số 2209/UBND-KT về việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (tải về)

 

Một cửa điện tử

Đến tháng 9 Sở Công Thương đã giải quyết

99,99%

hồ sơ đúng hạn
(Ngày cập nhật: 24/09/2021)

DANH MỤC

THÔNG BÁO

Thiết lập dịch vụ công

TIN XEM NHIỀU

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

SỞ CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ (Cơ sở 1): 163 Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ (Cơ sở 2): 61 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn

 

Giấy phép số 17/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 18 tháng 03 năm 2019

Liên hệ

Điện thoại:(028) 38.222.311
Fax:(028) 38.221.778
Email: sct@tphcm.gov.vn